SHQIP 🇦🇱

SHQIP 🇦🇱

Përveç punës si gazetar dhe fotoreporter, unë shkruaj edhe kolumne të ndryshme. Tematikat e kolumneve të mia janë të ndryshme dhe mund të përfshijnë të drejtat dhe liritë e njeriut, çështjet civile dhe politike, si dhe opinionin, politikën, kulturën, artin, shoqërinë dhe tematikat e tjera që ndikojnë në jetën e përditshme.
New
Top
Community